Popis

Nový systém protipožiarnych dverí s klasifikáciou triedy EI260 požiarnej ochrany, ktorý ponúka riešenia na požiadavky bezpečnosti v prípade vzniku požiaru tým, že umožňuje rozdelenie objektu do požiarnych úsekov a evakuáciu jej užívateľov.

Koplanárne profily so stavebnou hĺbkov 80 mm, rovnými líniami, stenami hrúbky 2,2 mm a šírkou prerušenia tepelného mostu 35 mm, ponúkajú požiarnu odolnosť po dobu 60 minút. Tento efekt sa dosiahne použitím nehorľavých izolačných materiálov, retardérov horenia v komore profilu, použitím tesnenia z ohňovzdorného materiálu s dilatačným účinkom a biologicky nezávadným papierom v oblasti upevnenia skla.

S hodnotou priepustnosti na ráme od 1.4 W/m²K, dosahuje vynikajúce tepelné vlastnosti a jej vysoká kapacita zasklenia až do 56 mm zaručuje maximálnu zvukovú izoláciu.

Možnosť spojenia s pevným zasklením, použitia panikových kovaní, automatické zatváranie dverí ako aj pánty a kľučky určené a schválené pre sektor požiarov.

Dodávateľ a výrobca

Dodávateľom a výrobcom tohoto produktu jeCortizo