Popis

Pántový systém a dvojité skryté krídlo veľkosti 122 mm, s možnosťou až štvoritého zasklenia, čo dovoľuje dosiahnuť hermetickú akustickú izoláciu a optimalizuje izoláciu tepelnú. Uspôsobené pre montáž žalúzií do vnútornej komory krídla (65 mm), s ručným alebo motorizovaným ovládaním, ako aj sprístupnenie komory na jej čistenie a údržbu. Obsahuje systém štyroch tesnení pre zlepšenie akustickej a tepelnej izolácie.

Dodávateľ a výrobca

Dodávateľom a výrobcom tohoto produktu jeCortizo