Popis

Systém pántového okna s konštrukčnou hĺbkou rámu 70 mm, ktorého silné izolačné schopnosti a nízka hodnota priepustnosti tepla na ráme, len 0.8 W/m²K, sú dosiahnuté vďaka dokonalej kombinácii dizajnu hliníkových profilov, polyamidových tyčí šírky 35 mm, dutého tesnenia z E.P.D.M. materiálu a systému vypĺňania vnútorného obvodu drážky pre sklo penou z polyolefínu.

Možnosti výroby rovných aj skosených krídel okien ako aj rovných, skosených a oblúkových zasklievacích líšt.

Veľká kapacita zasklenia až do 58 mm dáva tomuto systému priestor pre použitie energeticky úsporných okien a zasklievaniu okien s veľkou hrúbkou skla čo sa odzrkadľuje v excelentných akustických a tepelných vlastnostiach.

Dodávateľ a výrobca

Dodávateľom a výrobcom tohoto produktu jeCortizo